top of page

Verkoop is een vak. Rekruteren is een vak. Sales Rekrutering is een vak apart.

Elke dag zetten we met passie onze expertise en ervaring in om de noden van onze klanten in te vullen; om de beste salesprofessionals te vinden, te overtuigen en te selecteren.

Binnen de drie weken stellen wij u minstens drie gekwalificeerde kandidaten voor

We weten als geen ander hoe we de beste kandidaten kunnen overtuigen voor een gesprek, aangezien we hun taal spreken en hun behoeften begrijpen. We weten een opportuniteit beter te pitchen dan onze klant zelf. Kandidaten die we voorstellen, kennen hun vak en de challenges, wat onze klanten veel tijd en frustratie bespaart.

We werken  voor KMO's, grote corporates, tech-bedrijven en start-ups. Met passie zoeken en rekruteren wij SDR's, account executives, sales managers of sales directors. Inside sales of complexe strategische sales, met evenveel passie zoeken wij de geschikte kandidaat. In elke sector; ICT, hospitality, facility, finance, Fintech, bouw, FMCG, retail, consultancy, health, B2B diensten, logistiek, noem maar op

Het rekruteringsproces

Bij recruitment komt veel kijken, daarom is het een vak. In de meeste gevallen zijn dit de stappen in het werving- en selectieproces:

 1. Bepalen van profiel en de loon- en arbeidscondities.

 2. Bepaal van het selectieproces; wie zijn erbij betrokken, wie beslist, welke vragen gaan we stellen, doen we een assessment of niet, op welk moment worden de referenties gecontroleerd, wie gaat dat doen?

 3. Aanmaken van de rekruteringscampagne,  opzetten google ads campagne, plaatsen vacatures op vacaturesites en social media

 4. Selectie van potentiële kandidaten uit Sales Heroes-netwerk,  op jobboards en LinkedIn.  Ze contacteren en overtuigen om een eerste gesprek te organiseren (“pitching”)

 5. Kandidaten telefonisch uitnodigen, (indien gekwalificeerd en beschikbaarvoor een gesprek)

 6. Gesprekken voeren

 7. Vervolggesprekken voeren en eventuele assessments uitvoeren

 8. Salarisonderhandelingen en ondertekening contract

Wat kost werving en selectie?

De opdrachtgever betaalt een rekruteringsfee die een percentage is van het salaris van de aangenomen kandidaat. Soms kan ook een vast honorarium worden afgesproken, zodat de opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan mocht het salaris hoger zijn. Een ander voordeel is dat de externe recruiter geen prikkel heeft om een hoger salaris voor de kandidaat te bedingen.​ Een gedeelte wordt betaald bij de opstart van de search, een tweede deel bij de voorstelling van de shortlist en het laatste deel bij de ondertekening van het contract door de kandidaat.

Sales Consultancy Services: Diensten

Rekrutering uitbesteden of zelf doen

Zoals je ziet komt er veel kijken bij de werving en selectie van salesprofessionals. De vraag is nu; ga je het zelf doen of kan je het beter uitbesteden? Werkgevers die veel mensen moeten aannemen, hebben vaak één of meerdere Corporate Recruiters in dienst. Is dit verstandig? Soms wel, soms niet.

De voor- en nadelen van outsourcing in een notendop.

 

VOORDELEN VAN UITBESTEDING:

 1. Je gebruikt de kennis, ervaring en tools van de experts

 2. Waardevol advies over de arbeidsmarkt, profielen en salarissen

 3. Flexibiliteit van kosten 

 4. Recruiters hebben grotere online marketing budgetten en kennis en domineren daarmee de online omgeving, hier als werkgever mee concurreren is niet makkelijk

 5. Corporate Recruiters zijn vaak verantwoordelijk voor de werving en selectie van meerdere functiegebieden zoals ICT, Finance, Operations en Sales. Ze raken verstrikt in het stellen van prioriteiten en begrijpen niet alle jobinhoud en requirements. Vooral als het gaat om sales profielen. 

 6. Het proces gaat sneller doordat de externe recruiter volledig gefocust is op jouw (sales)vacatures

 7. De externe recruiter weet betere kandidaten te vinden en te overtuigen, zij weten jouw organisatie en de vacature vaak beter te pitchen dan de Corporate Recruiter

 8. Geen verborgen kosten, de wervingskosten dekken alle kosten zoals online marketing, uren besteed aan het zoeken en voorselecteren van kandidaten, het plannen van interviews en het controleren van verwijzingen

 9. Indien een garantieregeling is overeengekomen, zorgt de externe recruiter voor kosteloze vervanger als de nieuwe collega onverwachts vertrekt of voortijdig moet vertrekken

 

NADELEN VAN UITBESTEDING:

Eigenlijk is er maar één nadeel: je hebt een budget nodig om met een externe recruiter te werken. Dit zou echter een grote investering moeten zijn. Maar het is een investering die in één keer betaald moet worden, op een moment dat de verkoper nog niet aan het verkopen is. 

Als u veel mensen in dienst neemt, is het raadzaam om een gedetailleerde berekening te maken waarin alle integrale (en verborgen) kosten zijn opgenomen. 

bottom of page